Wat doen we...

Ironbridge haalt meer talent uit medewerkers.

Dit doen we door een brug te slaan tussen de ontwikkeling van medewerkers en de doelstellingen van onze opdrachtgever. Wij brengen het huidige potentieel in kaart en maken inzichtelijk wie je wilt behouden, in wie je wilt investeren en welke medewerkers op termijn moeten bewegen. Op basis hiervan ontwikkelen wij een plan van aanpak.

Dit plan geeft richting aan de gewenste transitie met een concrete invulling aan talentontwikkeling, het binden en boeien van medewerkers, recruitmentstrategie en interne of externe mobiliteit. Onze stijl omschrijft zich als betrokken, pragmatisch, slagvaardig, doen wat je belooft én in een keer goed.